Tuyển dụng

Nhân viên Quản trị hệ thống
 • Nơi làm việc : Hà Nội
 • Mức lương : Thương lượng
 • Số lượng : 1
 • Hạn nộp hồ sơ : 27/12/2017
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng
 • Nơi làm việc : Hà Nội
 • Mức lương : Thương lượng
 • Số lượng : 12
 • Hạn nộp hồ sơ : 22/12/2017
Kỹ sư thiết kế cơ khí
 • Nơi làm việc : Hà Nội
 • Mức lương : Thương lượng
 • Số lượng : 5
 • Hạn nộp hồ sơ : 22/08/2015
Kỹ sư thiết kế mạch điện
 • Nơi làm việc : Hà Nội
 • Mức lương : Thương lượng
 • Số lượng : 2
 • Hạn nộp hồ sơ : 21/08/2015